Information till våra medlemmar och sympatisörer | Sverigedemokraterna i Orust

Information till våra medlemmar och sympatisörer

 

Sverigedemokraterna på riks och lokalnivå har växt oerhört under dom senaste åren, inte minst i det senaste EU- valet. På Orust blev Sverigedemokraterna näst största parti med 19,6%, endast Socialdemokraterna blev större med 21,8%.

Med denna bakgrund tog styrelsen för Sverigedemokraterna Orust beslutet, att redan under våren 2019 starta upp ”valkampanjen” inför valet 2022. Under 2019 har vi haft ett antal torgmöten/träffar, varit närvarande vid veteranbilsträffen i Ellös och på Göksäter. Träffat Orust motorburna ungdomar på deras mycket trevliga föreningsgård. Vi har även deltagit i träffar med brottsförebyggande rådet och polisen.

Vi deltog mycket aktivt i opinionsförändringen gällande nedläggningen av Båtbyggarskolan. Vårt och föräldrarnas engagemang bidrog sannolikt till att skolan finns kvar och kommer att utvecklas.

Sverigedemokraterna Orust har under året fått in nämndemän i Tingsrätt, Hovrätt och Förvaltnings- rätten.

Sverigedemokraterna Orust har för första gången tagit fram en egen komplett budget. Vårt budgetförslag presenterades under debatten inför fastställandet av 2020-årsbudget. Vid omröstningen ställdes vårt förslag mot majoritetens, tyvärr förlorade vi omröstningen. Vi fick dock en del vitsord kring våra framlagda förslag från majoriteten och 13-gruppen. Nu gäller det inför det kommande budgetarbetet, att vi lägger ännu mer kraft och tid på en väl genomarbetad budget och därigenom vinna respekt och förhoppningsvis få gehör för vårt budgetförslag. Genom att gång efter annan ta debatt, vinner vi steg för steg respekt och acceptans för våra idéer.

Under året 2019 har Sverigedemokraterna Orust lämnat in tre motioner till Kommunfullmäktige. Dessa har berört: Den Pedagogiska Omsorgen (dagmammor), regler kring Försörjningsstöd och en motion kring dom Månatliga Ekonomiska Uppföljningarna. Dessa motioner har ännu inte behandlats i Kommunfullmäktige.

Under 2019 inleddes ett mer intensivt politiskt arbete av oss Sverigedemokrater. I detta arbete behöver och kommer vi att behöva alla dom resurser, kunskaper ni/vi besitter och kan bidra med. Vi är i ett stort behov av er närvaro vid alla våra sammankomster och möten. Ni kan ge oss nya infallsvinklar, komma med förslag, ge oss support och därigenom bistå Sverigedemokraterna i det pågående förändringsarbetet.

Vi är många på Orust som sympatiserar och röstar med Sverigedemokraterna. Vi behöver dock bli fler. Därför behöver vi din/er hjälp. Alla kan bistå med något!

Vi vill passa på att bjuda in dig/er till vårt kommande årsmöte den 9 februari klockan 13.00 Plats kommunhuset Henån, ingång norra gaveln ”snett” ovanför smörgåsfiket.

Styrelsen Sverigedemokraterna Orust