Ny motion till fullmäktige. | Sverigedemokraterna i Orust

Ny motion till fullmäktige.

Sverigedemokraterna Orust gick till val på bland annat en ökad transparens och ett ökat inflytande för kommuninvånarna. Som ett led i detta har vi nu lämnat en motion som syftar till att göra det enklare för medborgarna att på kommunens hemsida följa alla motioner och medborgarförslag.

 

Motion om ökad transparens gällande inlämnade motioner.

Öka transparensen i Orust kommun -låt alla motioner bli tillgängliga för kommuninvånarna via ett register på kommunens hemsida.

Vi har idag ett system där kommuninvånarna måste efterfråga varje lagd motion eller medborgarförslag för att kunna läsa dessa i sin helhet. Det är också möjligt att följa presentationen och hantering via Web-TV. Presentationen följer inte alltid motionstexten. Motionerna är inte lätt tillgängliga för medborgarna och att få en överblick är svårt. Genom att göra motionerna och deras beredningsstatus och senare även svar tillgängliga på kommunens hemsida ökar transparensen gentemot kommuninvånarna som är våra uppdragsgivare. Genom att tillhandahålla ett register över motioner under mandatperioden skulle kommuninvånarna få en bättre överblick över Orust politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset och förståelsen för politik och demokrati.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna Orust på;

 

att inkomna motioner, motioner som är under behandling samt besvarade motioner skall göras tillgängliga på Orust kommuns hemsida, dels för att läsa, dels för nedladdning och att motionerna under mandatperioden hålls i ett uppdaterat register på hemsidan.

För Sverigedemokraterna Orust

Fredrik Stengafvel Gruppledare