Om oss | Sverigedemokraterna i Orust

Om oss

SD Orusts styrelse, suppleanter, ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2020

Kaj Kvorning ordförande och ledamot i kommunstyrelsen

Leif Kinle vice ordförande, gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Glenn Wigertz andre vice ordförande

Maritha Dyfverman kassör, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Mikael Jansson ledamot i kommunföreningen

Liselott Norberg suppleant i kommunföreningen

Gabriel Rodriguez suppleant i kommunföreningen

Martin Oscarsson ledamot i kommunfullmäktige

Håkan Johansson ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Kristoffer Johansen ledamot i kommunfullmäktige

Johnny Arksund adjungerad sekreterare