SD Motion till fullmäktige på Orust | Sverigedemokraterna i Orust

SD Motion till fullmäktige på Orust

Sverigedemokraterna på Orust har lämnat in en motion om att minska antalet ledamöter i fullmäktige från dagens 41 till 31 samt antalet ledamöter i kommunstyrelsen till från 13 till 9 detta innebär att antalet ledamöter och ersättare i KF och KS minskas med totalt 28 personer. Detta skulle innebära en inte obetydlig besparing för kommunens redan hårt ansträngda ekonomi. Nedan en rättelse angående besparingens storlek, införd i lokaltidningen Stenungsund Tjörn Orust den 21 februari.

 

Besparing