Vilka vi är

Martin Oscarsson

Gruppledare

E-post: martin.oscarsson@sd.se

Arne Willberg

Ordförande

E-post: arne.willberg@sd.se

Styrelsen

Arne Willberg

Ordförande

Terje Skaarnes

Vice ordförande

Martin Pettersson

Andre vice ordförande

Leif Kinle

Kassör

Anders Fransson

Ledamot

Martin Oscarsson

Ledamot

Martin Oscarsson

Suppleant

Uno Kjellsson

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Martin Oscarsson

Gruppledare

Leif Kinle

Vice gruppledare

Kristoffer Johansen

Ledamot